Wie zijn wij

Bierens Van Boven werkt voor ondernemers, instellingen, overheden en particulieren.

De zakelijke tak bestaat uit advocaten en curatoren. Zij zijn betrokken in bedrijfsorganisatie en - opvolging, bedrijfsfinanciering, verhuur en verkoop van vastgoed, werkgeverschap, handelscontacten en -contracten, vergunningen, insolventies en incasso.

Particulieren staan we bij in alle zaken waarin ze thuis tegenaan lopen, zoals echtscheidingen, ondertoezichtstellingen, psychiatrische problemen, strafzaken, problemen op het werk of een ruzie met de buren. Dat doen we ook op toegevoegde basis, als het inkomen ontoereikend is om ons te betalen.

Bierens Van Boven is een gevestigd kantoor met ervaren advocaten. We zoeken met onze expertise een oplossing voor u.

Hoe wij werken

Bierens Van Boven is een kantoor dat regionaal diensten aanbied. Die regio omvat Drenthe en delen van Overijssel, Groningen en Friesland. Dat betekent niet dat wij opdrachtgevers van elders, die vertrouwen hebben in onze diensten, uitsluiten.

Bij elke opdracht checken we of we vrij staan deze te aanvaarden. Als dat het geval is, kunt u erop rekenen dat wij uw opdracht volledig gaan doorlichten op uw juridische positie. Vandaar uit bepalen we met u de strategie. Dat kan betekenen dat er geprocedeerd gaat worden, maar evenzeer kan onze analyse leiden tot geïnformeerd overleg of het starten van een lobby.

Voor onze werkzaamheden brengen wij in beginsel een uurtarief in rekening van € 245,- excl. BTW per uur. In onderling overleg zijn afwijkende afspraken te maken, bijvoorbeeld bij financieel geringe of juist zeer grote belangen. Afwijkende afspraken worden door ons steeds schriftelijk bevestigd.

On- en minvermogenden kunnen aanspraak maken op een toevoeging. Als advocaat kunnen worden toegevoegd de advocaten welke zich als zodanig hebben laten inschrijven bij de Raad voor Rechtsbijstand. Op deze advocaten kunt u een beroep doen. U betaalt dan een eigen bijdrage, afhankelijk van uw inkomen en vermogen.

Op de dienstverlening zijn de algemene voorwaarden van Bierens Van Boven van toepassing. 

Binding met de regio

Bierens Van Boven staat voor binding met de regio.

De advocaten van Bierens Van Boven zijn niet alleen beroepsmatig, maar ook in privé en via bestuurslidmaatschappen verbonden met de regio. Daarmee staan zij midden in de regionale samenleving en netwerken.

Daarmee levert Bierens Van Boven meerwaarde. Wat helpt u immers meer dan de oplossing van uw probleem door de goede contacten, welke de advocaten van Bierens Van Boven hebben in het openbaar bestuur en ondernemingen?

Goed bereikbaar Ruime ervaring Aansluitende rechtsgebieden Deskundig