mr. P.J.G.G. (Peter) Sluyter

Peter legt zich toe op het bestuursrecht, het vastgoedrecht en contractueel recht. Daarnaast is hij curator in faillissementen.

Hij is een goed lobbyist in zaken tussen burger en overheid. Hij was succesvol betrokken in lobby’s en procedures rondom outletcentra, supermarkten, militaire oefen- en schietterreinen, asielzoekerscentra en racecircuits.

Een lobby is meer dan het voeren van doorgaans kansloze bezwaar- en beroepsprocedures. Juist buiten die bezwaar- en beroepsprocedures om is de winst te halen, door goede contacten en intensief overleg met de stakeholders, waaronder de overheid.

Rechtsbijstandsverzekeraar schieten veelal tekort, door zich uitsluitend te concentreren op bezwaar- en beroepsprocedures. Peter biedt u de kwaliteit, door pro-actief en buiten de procedures om voor uw resultaat te gaan. En als u verzekerd bent, moet de verzekeraar de kosten doorgaans vergoeden.

Peter heeft daarnaast een florerende civielrechtelijke praktijk, met name op het gebied van vastgoed- en contractenrecht. Hij wordt regelmatig benoemd tot faillissementscurator.

De klanten van Peter waarderen zijn goede analyse en oprechte advisering. Hij legt het helder uit, en zegt het ook als een zaak geen kans van slagen heeft.

Peter heeft vele bestuursfuncties vervuld, onder meer in het vrijwilligerswerk, de sport, de advocatuur, het voortgezet onderwijs, het faunabeheer, ondernemersorganisatie en media.

U bevindt zich hier: Home Advocaten mr. Peter Sluyter