mr. P.J.G.G. (Peter) Sluyter

Peter legt zich toe op het omgevingsrecht, het agrarisch recht, het vastgoedrecht en contractueel recht.

Zijn specialiteiten leveren een bijzondere mix op. Hij is bij uitstek de aangewezen persoon om burgers en boeren bij te staan. Dat kan variëren van advies over pacht en voortzetting van een nog net lonende exploitatie tot het procederen over juridisch ingewikkelde vastgoedtransacties in het kader van rood voor rood. Van huis uit is Peter deskundig in het omgevingsrecht.

Hij is een goed lobbyist in zaken tussen burger en overheid. Hij was succesvol betrokken bij lobby’s en procedures rondom outletcentra, supermarkten, militaire oefen- en schietterreinen, asielzoekerscentra en racecircuits. Die lobby’s zijn vaak succesvoller dan het achteraf procederen via een rechtsbijstandsverzekeraar.

Peter wordt regelmatig benoemd tot faillissementscurator. Hij staat vele van zijn vaste klanten bij met raad en daad. Ook door hen te verwijzen naar een hem bekende deskundige advocaat, als een probleem buiten zijn specialisme ligt.

De klanten van Peter waarderen zijn goede analyse en oprechte advisering. Hij legt het helder uit, en zegt het ook als een zaak geen kans van slagen heeft.

Peter heeft vele bestuursfuncties vervuld, onder meer in het vrijwilligerswerk, de sport, de advocatuur, het voortgezet onderwijs, het faunabeheer, ondernemersorganisatie en media.

U bevindt zich hier: Home Advocaten mr. Peter Sluyter