G.J.C. (Geja) van den Doel-Mulder

Na het voltooien van de opleiding Bewindvoerder WSNP in 2012 is Geja opgenomen in het Bewindvoerderregister als erkend bewindvoerder. Ze wordt regelmatig benoemd als bewindvoerder WSNP door de Rechtbank Noord-Nederland.

Geja ondersteunt de curatoren bij werkzaamheden in de insolventiepraktijk.

Geja is ook werkzaam als schuldhulpverlener in het minnelijk traject. Zij kan zonder tussenkomst van een rechter minnelijke schuldenregelingen treffen met schuldeisers. Omdat zij deelneemt aan het arrangement Regeling toevoegen bewindvoerders WSNP II kan zij, op basis van een toevoeging, een moratorium, voorlopige voorziening of dwangakkoord bij de Rechtbank indienen. Mocht dit alles niet tot een geslaagde schuldenregeling leiden dan kan zij een verzoekschrift indienen bij de Rechtbank voor toepassing van de WSNP. Zij is daartoe bevoegd, omdat zij deelneemt aan de Pilot WSNP (Wettelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen).

Geja is lid van de BBW (Beroepsvereniging Bewindvoerders WSNP).

Rechtsgebieden