J.A. (Jeannette) Logtenberg

Na het voltooien van haar opleiding Bewindvoerder WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen) in 2005 wordt zij regelmatig benoemd als bewindvoerder WSNP door de Rechtbank Noord-Nederland en de Rechtbank Overijssel.

Daarnaast ondersteunt zij de curatoren in insolventie-zaken. 

Jeannette is ook werkzaam als schuldhulpverlener in het minnelijk traject. Zij kan zonder tussenkomst van een rechter minnelijke schuldenregelingen treffen met schuldeisers. Omdat zij deelneemt aan het arrangement Regeling toevoegen bewindvoerders WSNP II kan zij, op basis van een toevoeging, een moratorium, voorlopige voorziening of dwangakkoord bij de Rechtbank indienen. Mocht dit alles niet tot een geslaagde schuldenregeling leiden dan kan zij een verzoekschrift indienen bij de Rechtbank voor toepassing van de WSNP. Zij is daartoe bevoegd, omdat zij deelneemt aan de Pilot WSNP.

Zij is lid van de BBW (Beroepsvereniging Bewindvoerders WSNP).

Vanaf 5 maart 2018 is Jeannette benoemd als lid van de Klachtenadviescommissie WSNP van de Raad voor Rechtsbijstand.

Verder is zij lid van de Klankbordgroep WSNP van IVO Rechtspraak.

Rechtsgebieden

U bevindt zich hier: Home Advocaten J.A. Logtenberg