Hoe zit het met mijn lopende zaak? 

In lopende zaken gaan overleg, onderhandeling en schriftelijk procederen in beginsel gewoon door. Wel zal mondeling overleg en onderhandeling zoveel mogelijk telefonisch of via conference calls gebeuren. Ons secretariaat verzorgt een conference call op een afgesproken tijdstip. In uitzonderlijke gevallen kunnen besprekingen op ons kantoor plaatsvinden. We zorgen dan voor een vergaderruimte met afstand tot elkaar.

De gerechtelijke instanties zijn gesloten voor mondelinge behandelingen, behalve in urgente zaken. Dit zijn zaken waarin omwille van wettelijke termijnen of klaarblijkelijke spoed geen uit- of afstel mogelijk is.

Tot de urgente zaken horen faillissementsaanvragen, beslagleggingen en werkelijk spoedeisende kort gedingen.

In de meeste gevallen gaan mondelinge behandelingen niet door. Wij krijgen daarover vaak pas enkele dagen voor de zitting bericht. Het kan dus voorkomen dat we u in een laat stadium informeren dat een mondelinge behandeling niet doorgaat.

Mondelinge behandelingen welke wettelijk zijn voorgeschreven worden uitgesteld. Het is ook mogelijk dat een mondelinge behandeling was bepaald, zonder dat daartoe een wettelijke verplichting bestond. In die zaken zal het gerecht voorstellen de zaak alsnog schriftelijk, zonder verdere mondelinge behandeling, af te doen.

Als u precies wilt weten hoe het in uw zaak zit, neemt u contact op met uw advocaat.

U bevindt zich hier: Home lopendezaak