Als ondernemer heb ik vragen.  

Als ondernemer ziet u zich gesteld voor ernstige zorgen. En daarmee tal van vragen. Hoe krijg ik mijn personeel in de NOW en wat daarna? Hoe moet ik mijn verhuurder, het nutsbedrijf, rijks- en gemeentelijke belastingen en leveranciers betalen als ik niet of nauwelijks omzet heb? Welke afname- en leveringsverplichtingen moet ik nog nakomen? Hoe stel ik mij op tegenover mijn debiteuren, die in hetzelfde schuitje zitten? Wat kan ik nog wel en niet doen als bestuurder, zonder zelf de pineut te zijn bij een onverhoopt faillissement?

Uw zorgen zijn terecht. Bij de pakken neer zitten gaat echter niet helpen. Als eerste stap is het goed om uw juridische positie en de te verwachten opeenstapeling van verplichtingen in kaart te brengen. Daartegenover staat dan een reële prognose van de omzet en reserves, waaruit een en ander betaald kan worden. Dan kan een overlevingsplan worden gemaakt.

Voor de rijksbelastingen zijn uitstelregelingen in de maak. Er is geen algemene regeling voor gemeentelijke belastingen en waterschapslasten. Uitstel betekent geen afstel. Uit toekomstige omzet zal ook de uitgestelde belasting moeten worden voldaan.

De NOW voorziet voor maximaal zes maanden in een subsidie op de loonkosten van maximaal 90 %. Mits aan de voorwaarden wordt voldaan, hoeft deze subsidie niet terugbetaald te worden.

Uw verhuurder wil u in overleg mogelijk tegemoet komen door vermindering of uitstel van huur over de maanden waarin u minder omzet draait. Als u horecaruimte of ruimte voor contactberoepen huurt kunt u door overheidsmaatregelen niet beschikken over de aan u verhuurde voor het publiek toegankelijke ruimte. Of dit voor rekening van de verhuurder of de huurder komt is nog niet beslist.

Voor contractuele verplichtingen tot afname en/of betaling kan gelden dat deze door overmacht en/of niet voorziene omstandigheden niet of anders mogen worden nagekomen. Dat moet van geval tot geval beoordeeld worden en zal slechts in uitzonderlijke aangelegenheden het geval zijn. Als bijvoorbeeld door overmacht een afname- en betalingsverplichting vervalt, betekent dit ook dat reeds geleverde zaken aan de leverancier moeten worden geretourneerd.

Als bestuurder van een vennootschap kunt u in een lastig parket terecht komen. Het spreekt voor zich dat u probeert de zaken overeind te houden. De tijdelijke liquiditeit die u koopt door uitstel van belastingbetaling zal echter te zijner tijd moeten worden ingelost. Dat kan tot bestuurdersaansprakelijkheid leiden, als daar onvoldoende op is gelet.

U bevindt zich hier: Home ondernemer