Rechtsgebieden: Psychiatrisch patientenrecht

Het kan zijn dat u in een periode in uw leven psychische problemen hebt. Soms lijkt het anderen noodzakelijk dat u opgenomen wordt.

Voor een dergelijke opname op basis van de Wet Bijzondere Opname Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ) is een rechterlijke machtiging nodig. In een dergelijke situatie heeft u recht op bijstand van een advocaat om na te gaan of een gedwongen opname noodzakelijk is en of er geen minder ingrijpende mogelijkheden zijn.

Ook als u vrijwillig of in een gedwongen kader opgenomen bent, moeten uw rechten in acht worden genomen. Het kan voorkomen dat u daarbij onze hulp nodig heeft.

Wij kunnen u bijstaan in geval van onder andere:

  • Gedwongen opname;
  • Inbewaringstelling (spoedopname);
  • Rechterlijke machtiging;
  • Voorwaardelijke machtiging;
  • Observatiemachtiging;
  • Klachten over de behandeling binnen de psychiatrische kliniek;
  • Toepassing van middelen en maatregelen (zoals separatie, fixatie, dwangmedicatie);
  • Verzoek tot overplaatsing;
  • Verzoek tot (voorwaardelijk) ontslag.