Rechtsgebieden: Psychiatrisch patientenrecht

Het kan zijn dat u in een periode in uw leven psychische problemen hebt. Soms lijkt het anderen noodzakelijk dat u opgenomen wordt.

Voor een dergelijke opname op basis van de Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg (Wvggz) of de Wet Zorg en Dwang (Wzd) is respectievelijk een zorgmachtiging of een rechterlijke machtiging nodig. In een dergelijke situatie heeft u recht op bijstand van een advocaat om na te gaan of een gedwongen opname noodzakelijk is en of er geen minder ingrijpende mogelijkheden zijn.

Ook als u vrijwillig of in een gedwongen kader opgenomen bent, moeten uw rechten in acht worden genomen. Het kan voorkomen dat u daarbij onze hulp nodig heeft.

Wij kunnen u bijstaan in geval van onder andere:

  • Gedwongen opname;
  • Crisisopname;
  • Zorgmachtiging / Rechterlijke machtiging;
  • Observatiemachtiging;
  • Klachten over de behandeling binnen de psychiatrische kliniek;
  • Toepassing van middelen en maatregelen (zoals separatie, fixatie, dwangmedicatie);
  • Verzoek tot overplaatsing;
  • Verzoek tot (voorwaardelijk) ontslag.