Rechtsgebieden: Contractenrecht

In onze procespraktijk worden wij geconfronteerd met contractstukken waarvan wij achteraf zeggen dat wij graag bij het opstellen daarvan betrokken hadden willen zijn.

Het gebeurt nog wel eens dat in overeenkomsten er onderwerpen zijn vergeten, onderwerpen voor onze cliënten ongunstig zijn geformuleerd en die op ons advies anders zouden zijn geformuleerd.

Dit betreft bijvoorbeeld samenwerkingsovereenkomsten (overeenkomst van maatschap of vennootschap onder firma), maar ook huurovereenkomsten, arbeidsovereenkomsten, (ingewikkelde) koopovereenkomsten, franchiseovereenkomsten, algemene voorwaarden.

Wij kunnen voor u goede contacten en/of algemene voorwaarden opstellen. Daarnaast kunnen onze advocaten contractenrecht u in de onderhandelingsfase ondersteunen en adviseren.  Dit kan leiden tot bijvoorbeeld aanpassingen in conceptcontracten.

De belangrijkste doelstelling is dat uw contracten inhoudelijk dermate goed zijn ‘dichtgetimmerd’ dat daardoor geschillen over de inhoud en/of de uitvoering door de wederpartij wordt voorkomen dan wel geminimaliseerd. Mochten de overeengekomen afspraken desondanks niet worden nagekomen dan staan wij u daarna als procesadvocaat ter zijde.

U bevindt zich hier: Home Rechtsgebieden Contractenrecht