Rechtsgebieden: Agrarisch recht

Onder agrarisch recht wordt verstaan het recht betreffende de exploitatie betreffende het landelijk gebied.

Bierens Van Boven levert diensten, welke boven de advisering door standsorganisaties en op agrariërs toegelegde accountants uitgaat.

We hebben veel respect voor de feitelijke en juridische kennis van standsorganisaties en accountancy over uw bedrijfsvoering. Wij zijn echter gespecialiseerd in het voeren van procedures daarover. We kennen de kneepjes van dat vak, veel beter dan uw vaste adviseurs. Daarom kunnen we in zaken van bedrijfsopvolging, maatschapsbeëindiging, pacht en rechten een toegevoegde waarde zijn.

Advocaten in dit gebied