Handleiding portal WSNP / online dossier

Registreren/aanmelden

U krijgt toegang tot de portal WSNP / online dossier via de website www.bierensvanboven.nl. Via de knop WSNP (boven aan de pagina) krijgt u toegang tot de portal / online dossier. Door u aan te melden op de portal gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en de inhoud van dit schrijven. De algemene voorwaarden kunt u via de website van Bierens Van Boven Advocaten, kopje WSNP downloaden / lezen.

Handleiding 1.png

 • U stuurt uw aanmeldingsmail naar het e-mailadres van uw bewindvoerder. U moet duidelijk in deze email aangegeven met welke emailadres u zich wilt aanmelden. Dit emailadres zal dan gebruikt worden voor alle schriftelijke communicatie met u.
 • Na ontvangst van uw email zorgt uw bewindvoerder voor activering van de portal. Zodra zij uw emailadres heeft gekoppeld aan de portal zal de bewindvoerder dit per email aan u laten weten. U kunt zich daarna registeren.
 • U kunt met de knop Registreren (rechts boven aan de pagina) uw account aanmaken.
 • Let op:  het door u zelf te bedenken wachtwoord moeten minstens één ander karakter dan een letter of     cijfer bevatten en minstens één hoofdletter.
 • U krijgt na registratie een email op het opgegeven emailadres (die ook bij de bewindvoerder bekend moet zijn!) een activatie-email. In deze email moet u de registratie bevestigen. Het koppelen van uw emailadres aan de portal dossier duurt één werkdag. U dient hiermee rekening te houden.
 • Het is uw eigen verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat het e-mailadres waarmee u aanmeldt van uzelf is.

Let op! Als u langer dan 15 minuten geen activiteit op het portal heeft verricht wordt u automatisch uitgelogd. U kunt daarna gewoon opnieuw inloggen.

Inloggen

Ga naar de website www.bierensvanboven.nl en klik op de link WSNP boven aan de pagina. U vindt daar de link om in te loggen. U krijgt voor het inloggen onderstaand scherm.

Handleiding 2.png

Op de inlogpagina kunt u ook uw wachtwoord opnieuw instellen. Mocht u uw wachtwoord zijn vergeten dan kunt u dit ook via deze pagina "regelen".

Na het inloggen krijgt u de onderstaande pagina.

Handleiding 3.png

 • Onder de tab “Mijn dossier(s)” krijgt u toegang.
 • Onder de tab “Algemeen” staat de informatie van het dossier. Als dit niet klopt geeft u het dan door aan uw bewindvoerder.
 • Onder de tab “Financiën” kunt u de bij- en afschrijvingen van uw boedelrekening terugvinden. Deze informatie wordt minimaal een keer per week geactualiseerd.
 • Onder de tab “Aanleveren” kunt u de informatie aanleveren/uploaden in het kader van uw informatie verplichting.
 • Onder de tab “Communicatie Centrum” staat de mogelijkheid om te communiceren met uw bewindvoerder. Hier kunnen ook bestanden geüpload worden door u en de bewindvoerder en zijn daarna dan voor u beiden zichtbaar.

Aanleveren informatie aan WSNP bewindvoerder

Handleiding 4.png

 • Onder de tab “Aanleveringen” kan informatie ingebracht worden die de bewindvoerder van u wil hebben.
 • Onder de tab “inkomensspecificatie”, “uitgaven specificatie” en “toeslagen” kunnen inkomsten en uitgaven per week, 4 weken of per maand worden ingevoerd. Een berekening wordt automatisch gemaakt om tot een maandbedrag te komen.
 • U kunt bestanden toevoegen. Een jaar en maand selectie is aanwezig. Standaard staat de selectie op de vorige maand.
 • Onder de tab “Bankafschriften” kan men afschriften van de bekende rekeningen uploaden.
 • De rekeningen moeten wel bij uw bewindvoerder bekend zijn. Indien u uw rekeningnummers niet ziet staan informeer dan bij uw bewindvoerder.
 • Onder de tab “Sollicitatieverplichting” kan gemeld worden of men gesolliciteerd heeft. De verrichte sollicitaties kunnen worden vermeld. De bewijsstukken kunt u uploaden. Als er niet is gesolliciteerd kan de reden worden vermeld waarom er niet is gesolliciteerd.

Niet alle bestanden kunnen geüpload worden, alleen onderstaande extensies worden geaccepteerd voor upload. .jpg .jpeg .png .gif .pdf .doc .docx  .xls .xlsx .txt .tif zijn toegestaan.

Communicatie Centrum

Handleiding 5.png

Links staan de berichten van de dossierbehandelaar.

Rechts staan de berichten die u hebt toegestuurd.

In het onderste blok kunnen berichten geschreven worden en kunnen bestanden geplaatst worden, drag en drop functie is beschikbaar bij gebruik van Chrome van Google maar niet bij het gebruik van Internet Explorer van Microsoft.

Ook hiervoor geldt dat niet alle bestanden geüpload kunnen worden. De navolgende extensies zijn toegestaan: .jpg, .jpeg, .png, .gif, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .txt en .tif.

Na het drukken op de knop verzenden staat het bericht online.

Instellingen; ontvangen van e-mail bij bericht bewindvoerder

 

Handleiding 6.png

U kunt ervoor kiezen om een e-mail te ontvangen op het moment dat uw bewindvoerder een bericht stuurt.

 1.  U klikt op de knop welkom [naam];
 2.  U vinkt de knop notificaties aan;
 3.  Na het drukken op de knop "opslaan" is uw keuze opgeslagen.

Tot slot

Vragen, onduidelijkheden, bugs of tekortkomingen in het portal kunt u melden via uw bewindvoerder. Die vragen zullen wij zo snel mogelijk beantwoorden. Storingen in het portal worden zo snel mogelijk opgelost.