Incasso

Een goed debiteurenbeheer voorkomt dat u facturen moet afschrijven of onnodig lang op liquiditeit moet wachten. Onze incassomedewerkers benaderen uw debiteuren vriendelijk maar beslist. Zij adviseren u ook over een goede opzet van uw eigen debiteurenbeheer.

U kunt uw factuur ter buitengerechtelijke incasso aanbieden door deze per mail te zenden naar incasso@bierensvanboven.nl. U mag uw factuur uiteraard ook per post aan ons toezenden. Wij stellen het op prijs steeds ook de door u verzonden herinneringen en aanmaningen te ontvangen, en uw algemene voorwaarden als u daarvan gebruik maakt.

Onze incassomedewerkers gaan terstond na ontvangst aan de slag om uw debiteur schriftelijk en telefonisch tot betaling te bewegen. Soms is een goed gesprek met de debiteur op ons kantoor nodig.

Voor de buitengerechtelijke incasso rekenen we een percentage over het bedrag dat na onze inschakeling bij u of ons binnenkomt. U betaalt dus niets, als wij geen resultaat mochten boeken.

Het percentage is wettelijk vastgesteld en bedraagt afhankelijk van het factuurbedrag tussen 1 en 15 %. Uw debiteur is verplicht deze incassokosten aan u te vergoeden, zodat wij deze bij hem of haar in rekening brengen.

U bevindt zich hier: Home Incasso