Incasso

Een goed debiteurenbeheer voorkomt dat u facturen moet afschrijven of onnodig lang op liquiditeit moet wachten. Wij adviseren onze opdrachtgevers om gedisciplineerd te herinneren en aan te manen. Bijvoorbeeld door steeds op 30 en 60 dagen na factuurdatum een herinnering te zenden en na 90 dagen een aanmaning. Als dan nog steeds niet is betaald, wordt het echt tijd uw vordering ter buitengerechtelijke incasso uit handen te geven.

U kunt uw factuur ter buitengerechtelijke incasso aanbieden door deze digitaal aan ons aan te bieden. U mag uw factuur uiteraard ook per post aan ons toezenden, met het verzoek deze buitengerechtelijk te incasseren. Wij stellen het op prijs steeds ook verzonden herinneringen en aanmaningen te ontvangen, en uw algemene voorwaarden als u daarvan gebruik maakt.

Onze incassomedewerkers gaan terstond na ontvangst aan de slag om uw debiteur  schriftelijk en telefonisch tot betaling te bewegen. Soms is een goed gesprek met de debiteur op ons kantoor nodig.

Voor de buitengerechtelijke incasso rekenen we een percentage over het bedrag dat na onze inschakeling bij u of ons binnenkomt. U betaalt dus niets, als wij geen resultaat mochten boeken.

Het percentage is wettelijk vastgesteld en bedraagt afhankelijk van het factuurbedrag tussen 1 en 15 %. Uw debiteur is verplicht deze incassokosten aan u te vergoeden, zodat wij deze bij hem of haar in rekening brengen.

Incassoformulier

U bevindt zich hier: Home Incasso