Rechtsgebieden: Ondernemingsrecht

Ondernemen betekent vaak ook risico's nemen. Ter voorkoming van (grote) ondernemersrisico's is juridische bijstand in de vorm van advisering noodzakelijk.

Stel, uw zakenpartner probeert u uit het bedrijf te zetten. Wat kunt u hiertegen doen? Of uw zakenrelatie komt zijn verplichtingen niet na; hoe kunt u de nakoming afdwingen? Vervelende situaties waarop u als ondernemer niet zit te wachten. Of misschien wilt u gewoon weten wie voor u de algemene voorwaarden kan opstellen. Of hoe u de overname van uw bedrijf moet regelen. Ondernemen betekent risico’s nemen. Om (grote) ondernemersrisico’s te voorkomen, kunt u juridische bijstand in de vorm van advisering inschakelen.

Wij kunnen u bijstaan op alle onderdelen van het ondernemingsrecht zoals:

  • Het opstellen van contracten en algemene voorwaarden;
  • Contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid;
  • Rechtsvorm van uw onderneming;
  • Geschillen met uw contractpartners;
  • Het innen van openstaande vorderingen op uw opdrachtgevers / klanten;
  • De juridische bijstand varieert van sparren en adviseren tot procederen.

Schade of aansprakelijkheid

Wanneer risico’s zich openbaren in de vorm van schade of aansprakelijkheid, is juridische bijstand zelfs noodzakelijk. Ook voor specifiekere zaken kunt u bij ons terecht. U kunt dan denken aan situaties als:

  • Na een lange periode van onderhandelen over een te sluiten overeenkomst, breekt de wederpartij de onderhandelingen af; kan ik de hierdoor geleden schade op hem verhalen?
  • Ik heb onder een verkeerde voorstelling van zaken een overeenkomst gesloten. Kan ik de overeenkomst nog ontbinden?
  • Mijn voormalig zakenpartner heeft het concurrentiebeding geschonden; wat zijn mijn mogelijkheden?
  • Waar moeten ik aan denken als mijn zakenpartner en ik ons bedrijf opsplitsen?

Voor al deze vragen en andere kunt u terecht bij bijna alle advocaten van Bierens van Boven.