Rechtsgebieden: Insolventierecht

Als ondernemer komt u onvermijdelijk wel eens in aanraking met financiële problemen, hetzij dat u zelf in de problemen raakt, hetzij dat uw afnemers in de problemen raken.

Ondernemers

Wat kan ik doen om de schade te beperken als mijn bedrijf in financiële problemen komt? Als ondernemer heeft u zich dat vast wel eens afgevraagd. U krijgt onverhoopt wellicht te maken met financiële problemen. U raakt zelf in de geldzorgen, of uw afnemers/leveranciers komen in zwaar weer terecht. Raakt het u zelf, dan zal uw bank daar meestal een rol in spelen. En dan is het van belang dat u in een vroeg stadium advies inwint over uw positie en de mogelijkheden uw problemen het hoofd te bieden. Wij kunnen u adviseren en begeleiden bij het aanbieden van een akkoord dan wel een doorstart.

Schuldenaren

Krijgt u te maken met een wederpartij die in financiële problemen verkeert, dan kunt u ook bij ons terecht voor advies over de mogelijkheden om uw financiële schade te beperken. Bijvoorbeeld advies over de volgende vragen:

  • Hoe/wanneer kan ik het faillissement van mijn schuldenaar aanvragen?
  • Mijn schuldenaar sluist geld weg naar andere schuldeisers, maar betaalt zijn schuld aan mij niet. Wat kan ik hiertegen doen?

Bestuurders

Wordt u als (ex) bestuurder aangesproken op uw bestuurdersaansprakelijkheid? Ook daarin kunnen wij u bijstaan, bijvoorbeeld zoals in het volgende geval:

Ik ben aansprakelijke gesteld als voormalig bestuurder van een failliete vennootschap; hoe kan ik mij verdedigen?

Kortom, wij kunnen u adviseren over alle aspecten die een rol spelen bij een (dreigend) faillissement. Met name Paul van Boven kunt u hierbij inschakelen.

WSNP

De Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) is een aanvulling op de Faillissementswet en biedt u een mogelijkheid op een schuldenvrije toekomst. Als blijkt dat de minnelijke regeling niet gelukt is, kan uw schuldhulpverlener de WSNP namens u aanvragen bij de Rechtbank.

De Rechtbank beslist aan de hand van het verzoekschrift of u tot de WSNP (wettelijke schuldsanering) wordt toegelaten. Belangrijke voorwaarden voor toelating tot de regeling zijn dat de schulden te goeder trouw zijn ontstaan en dat een vrijwillig akkoord over afbetaling niet meer mogelijk is. Als u wordt toegelaten, dan benoemt de Rechtbank een bewindvoerder. De bewindvoerder ziet er op toe dat u zich houdt aan de verplichtingen zoals deze voor u gelden in de WSNP.

Bij Bierens van Boven advocaten werken twee bewindvoerders die worden benoemd door de Rechtbank Noord-Nederland en Overijssel. Voor meer vragen over de minnelijke regeling en/of WSNP kunt u contact opnemen met de insolventiemedewerkers (bewindvoerders).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jeannette Logtenberg of Geja van den Doel-Mulder.