Rechtsgebieden: Consumentenrecht

De consument laat zich bij de aankoop van een product door allerlei informatie leiden.

Indien een consument een product heeft gekocht dat niet aan zijn verwachtingen voldoet,  dan kunnen er allerlei wettelijke bepalingen van toepassing zijn die de consument geldend kan maken tegenover zijn verkoper. De verkoper dient bijvoorbeeld aan de consument alle informatie te geven die voor de consument van essentieel belang zijn bij zijn besluit om tot aankoop over te gaan. Indien het aangekochte product niet aan de verwachtingen van de consument voldoet dan kunnen de volgende juridische vragen van belang zijn:

  • Wat mag de consument van het aangekochte product verwachten. Vragen die daarbij horen zijn: Welke kwaliteitseisen mogen aan het product worden gesteld? Wat is de te verwachten levensduur?
  • Het aangekochte product vertoont na een korte periode mankementen. Kan de consument het product omruilen en om een ander exemplaar vragen? Heeft de verkoper het recht om het product te repareren. Wanneer krijgt de consument ‘zijn geld terug’?
  • Het gekochte product functioneert niet naar behoren. Binnen welke periode moet dat aan de verkoper worden gemeld? Kan daar gedurende een lange periode worden gewacht voordat dit de verkoper wordt medegedeeld?
  • De verkoper heeft aan de consument onjuiste informatie verstrekt over het product. Indien de verkoper aan de consument de juiste informatie zou hebben verstrekt dan had de consument het product nooit gekocht. Wat zijn de juridische gevolgen van het verstrekken van onjuiste informatie?
  • Binnen welke periode kan een consument van bijvoorbeeld een krantenabonnement af als die overeenkomst op straat ‘spontaan’ tot stand is gekomen?

Bij het consumentenrecht gaat het niet alleen om aankopen in een winkel maar ook aankopen op straat, via telefoon of online.

Uitgangspunt bij de toepasselijke wettelijke bepalingen is bij het consumentenrecht de consument in de regel vergaand wordt beschermd tegen allerlei door de verkoper opgestelde ongunstige voorwaarden.