Rechtsgebieden: Personen- en familierecht

Dit rechtsgebied raakt de individuele persoon vaak zeer. Wij kunnen u helpen bij de zakelijke afwikkeling van deze procedures.

Echtscheiding behoort tot de meest bekende zaken die tot het personen- en familierecht behoren. Daar komen veel vragen bij kijken. Hoe regelt u een scheiding. Welke juridische gevolgen heeft dit voor de kinderen. Heeft u recht op partneralimentatie. En dat zijn dan nog maar de algemene vragen. Dit rechtsgebied raakt u als persoon. Er kunnen veel emoties loskomen tijdens een echtscheiding. Wij kunnen u helpen bij de zakelijke afwikkeling van onder meer:

 • Echtscheidingsprocedures en procedures beëindiging geregistreerd partnerschap. Namens u beiden (wanneer u het eens bent met elkaar) of in opdracht van één van u beiden;
 • Boedelscheidingsprocedures (verdeling na echtscheiding, na geregistreerd partnerschap en beëindiging van samenlevingsrelaties);
 • Alimentatiekwesties, zowel kinderalimentatie als partneralimentatie;
 • Omgangsregelingen;
 • Ouderschapsplannen;
 • Onderbewindstelling en ondercuratelestelling.

Maar wat moet u doen wanneer uw ex-partner de afspraken in het echtscheidingsconvenant niet nakomt? Of wanneer uw partner niet meewerkt aan de echtscheiding; hoe moet u dit aanpakken? Of stel dat uw ex-partner de paspoorten van de kinderen niet wil afgeven? Ook in deze specifieke gevallen staan wij u graag bij.

Tijdens het huwelijk kunnen zich onder meer deze vragen voordoen:

 • Ben ik aansprakelijk voor de financiële verplichtingen die mijn echtgenoot is aangegaan als hij dat zonder mijn toestemming heeft gedaan?
 • Is mijn zoon van 16/17 jaar bevoegd een internetwinkel/webshop houden?
 • Hoe kunnen wij staande het huwelijk huwelijkse voorwaarden opmaken?

In vorengenoemde gevallen kunt u bij ons terecht advocaten personen -en familierecht. Janke Besling en Jolanda Raatjes begeleiden u graag.

Ook als u te maken heeft met een adoptiekwestie kunnen wij u bijstaan. Een adoptie proces kan lang duren en emotioneel intensief zijn. Jolanda Raatjes kan u in deze kwesties bijstaan. U kunt hierbij o.a. denken aan:

 • Nederlandse adopties
 • interlandelijke adopties
 • adopties van meerderjarigen