Rechtsgebieden: Arbeidsrecht

Een ondernemer die personeel in dienst heeft, komt onvermijdelijk met het arbeidsrecht in aanraking. Hetzelfde geldt voor een werknemer.

Het arbeidsrecht is voor iedere organisatie van belang.

Een duidelijke basis in de vorm van goed geformuleerde arbeidsovereenkomsten, ziektereglementen, concurrentiebedingen etc. kan problemen vermijden en daarmee geld besparen.

En als zich problemen voordoen, is het goed om u door een professional te laten bijstaan. Voor onze advocaat arbeidsrecht betekent bijstaan: pro-actief zijn, meedenken, sparren, adviseren, onderhandelen en zonodig procederen.

Wij kunnen u op alle onderdelen van het arbeids- en ambtenarenrecht van dienst zijn, zoals met:

 • Het opstellen van arbeidsovereenkomsten;
 • Ontslag en andere arbeidsgeschillen;
 • Geheimhoudings- en concurrentiebedingen;
 • Ziektereglementen, auto-regelingen enz;
 • De positie en het ontslag van de statutair directeur;
 • De arbeidsongeschikte werknemer;
 • Werkgeversaansprakelijkheid;
 • Flexibele arbeidsrelaties;
 • De positie van uitzendpersoneel;
 • Medezeggenschapsrecht;
 • Het begeleiden van de personele aspecten van reorganisaties, fusies en overnames, daaronder begrepen het opstellen van sociale plannen en de onderhandelingen met de vakbonden;
 • Disciplinaire straffen;
 • Ontslagbesluiten.

De nieuwe Wet Werk en Zekerheid brengt voor werkgever en werknemer veel veranderingen met zich mee. Wilt u laten checken of u voldoende op het nieuwe recht bent voorbereid of wilt u daarover informatie? Wij gaan graag met u in gesprek.

Advocaten in dit gebied