Rechtsgebieden: Arbeidsrecht

Een ondernemer die personeel in dienst heeft, komt onvermijdelijk met het arbeidsrecht in aanraking. Hetzelfde geldt voor een werknemer.

Een ondernemer die personeel in dienst heeft, komt onvermijdelijk met het arbeidsrecht in aanraking.

Het arbeidsrecht is voor iedere organisatie van belang.

Een duidelijke basis in de vorm van goed geformuleerde arbeidsovereenkomsten, ziektereglementen, concurrentiebedingen etc. kan problemen vermijden en daarmee geld besparen.

En als zich problemen voordoen, bijvoorbeeld in de situatie dat u een werknemer wilt ontslaan, veranderingen in verband met de Wet Werk en Zekerheid,  is het goed om u door een professionele advocaat te laten bijstaan. Voor onze advocaat arbeidsrecht betekent bijstaan: pro-actief zijn, meedenken, sparren, adviseren, onderhandelen en zo nodig procederen.

Wij kunnen u op alle onderdelen van het arbeids- en ambtenarenrecht van dienst zijn, zoals met:

 • Het opstellen van arbeidsovereenkomsten;
 • Ontslag en andere arbeidsgeschillen;
 • Geheimhoudings- en concurrentiebedingen;
 • Ziektereglementen, auto-regelingen, enz.;:
 • De positie en het ontslag van de statutair directeur;
 • De arbeidsongeschikte werknemer;
 • Werkgeversaansprakelijkheid;
 • Flexibele arbeidsrelaties;
 • De positie van uitzendpersoneel;
 • Medezeggenschapsrecht en OR;
 • Het begeleiden van de personele aspecten van reorganisaties, fusies en overnames, daaronder begrepen het opstellen van sociale plannen en de onderhandelingen met de vakbonden;
 • Disciplinaire straffen;
 • Ontslagbesluiten.

Advocaten in dit gebied

U bevindt zich hier: Home Rechtsgebieden Zakelijk Arbeidsrecht