Rechtsgebieden: Huurrecht

Uw huurder betaalt de huur niet op tijd, uw verhuurder houdt zich niet aan de opzegtermijn, de huurder van uw bedrijfsruimte maakt zich schuldig aan oneigenlijk gebruik.

Dit valt allemaal onder het huurrecht. Het huurrecht regelt de verhoudingen tussen huurder en verhuurder. Het huurrecht is van toepassing op onder andere woonruimtes en bedrijfsruimtes. Voor alle voorkomende problemen rond huur, verhuur, onderhuur, kunt u bij Bierens van Boven advocaten terecht voor een advocaat huurrecht. Denk aan het opstellen en/of wijzigen van huurcontracten, huurverhoging, beëindiging huurcontract. Maar ook:

  • Tijdelijke verhuur;
  • Ontruiming;
  • Gebreken in de woning;
  • Onderhoud;
  • Verbouwing;
  • Indeplaatsstelling.

U bent huurder

De verhuurder verkoopt het huis dat ik van hem huur; moet ik nu het huis uit?

Mag ik het door mij gehuurde huis onderverhuren?

Er zijn gebreken aan de woning maar de verhuurder doet er niets aan; mag ik stoppen met het betalen van de huur totdat de verhuurder het repareert?

Zomaar wat situaties waar u als huurder mee te maken kunt krijgen. Bij deze en andere zaken als beëindiging van de huurovereenkomst, onderhuur, ontruiming, onderhoud, kunnen Bierens van Boven advocaten u gedegen bijstaan. De bijstand van ons kantoor bestaat uit adviseren en waar nodig procederen.

U bent verhuurder

De huurder zorgt voor overlast in de buurt waarvoor ik als huiseigenaar word aangesproken/de huurder brengt schade toe aan het huis. Kan ik de huurovereenkomst opzeggen?

De huurder betaalt de huur niet of onregelmatig; kan ik de huurovereenkomst opzeggen?

Ik heb mijn huis verhuurd voor onbepaalde tijd, maar ik wil er zelf weer in gaan wonen. De huurder wil er niet uit. Kan ik de huurovereenkomst opzeggen?

Bovenstaande kwesties spelen ook binnen het huurrecht. Maar u kunt ook denken aan situaties waarbij de huurder uw huis ongevraagd onderverhuurt, of zonder overleg aanpassingen aan uw huis doet. Ook als verhuurder kunt u voor advies en juridische bijstand terecht bij Bierens van Boven advocaten.

U huurt of verhuurt een bedrijfsruimte

Ik ben met de huurder van de winkelruimte overeengekomen dat hij een kledingwinkel zal exploiteren, maar hij exploiteert een drogisterij. Kan ik hier iets tegen doen?

Ik heb een bedrijfspand verhuurd, maar ik heb het pand dringend zelf nodig. Kan ik de huurovereenkomst opzeggen?

Ik moet het door mij gehuurde kantoorpand verlaten omdat de verhuurder het pand zelf nodig heeft. Kan ik de verhuiskosten op hem verhalen?

Huurt of verhuurt u een bedrijfsruimte? Bierens van Boven advocaten kan u bijstaan bij beëindiging van de huurovereenkomst, problemen rondom huurbetaling, indeplaatsstelling, onderhuur, tijdelijke verhuur, ontruiming en andere zaken.

Paul van Boven, Willy Bussink en Anne Lize Ritsema staan u bij met advies en waar nodig een procedure.

U bevindt zich hier: Home Rechtsgebieden Particulier Huurrecht