Rechtsgebieden: Handelsovereenkomsten

Een handels overeenkomst is een afspraak tussen twee of meer professionele partijen tot het leveren van diensten of goederen tegen betaling.

Als een partij bij een handelsovereenkomst tekortschiet in de betaling van een geldsom, in een hogere dan de gebruikelijke wettelijke rente verschuldigd. Naast deze hoge wettelijke handelsrente is die partij zonder meer buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, als de betalingstermijn is verstreken en buitengerechtelijke werkzaamheden moeten worden verricht.