Rechtsgebieden: Echtscheiding en zakelijk

Bij een echtscheiding komen vragen aan de orde zoals: Hoe wordt een echtscheiding geregeld, welke juridische gevolgen heeft dit voor de kinderen, bestaat er recht op kinder– en of partneralimentatie, kan ik mijn onderneming voortzetten of moet ik eerst met mijn ex-partner afrekenen en welke gevolgen heeft dat voor mijn onderneming.

Wij kunnen u helpen bij de zakelijke afwikkeling van onder meer:

 • Echtscheidingsprocedures en procedures beëindiging geregistreerd partnerschap. Wij kunnen daarbij namens beiden echtgenoten op treden mits zij het over de volledige afhandeling eens zijn  of in opdracht van één van u beiden;
 • Boedelscheidingsprocedures (verdeling na echtscheiding, na geregistreerd partnerschap en beëindiging van samenlevingsrelaties);
 • Alimentatiekwesties, zowel kinderalimentatie als partneralimentatie;
 • Omgangsregelingen;
 • Ouderschapsplannen;
 • Echtscheidingsconvenanten.

Na afloop van een echtscheidingsprocedure kunnen zich opnieuw vragen opdoen zoals: Wat moet u doen wanneer uw ex-partner de afspraken in het echtscheidingsconvenant niet nakomt? Of uw ex-partner weigert de paspoorten van de kinderen  af te geven? Ook in deze specifieke gevallen staan wij u graag bij.

Tijdens het huwelijk kunnen zich vragen voordoen zoals:

 • Ben ik aansprakelijk voor de financiële verplichtingen die mijn echtgenoot is aangegaan als hij dat zonder mijn toestemming heeft gedaan?;
 • Is het verstandig tijdens het huwelijk alsnog huwelijkse voorwaarden op te maken.

Een ondernemer die met een echtscheiding wordt geconfronteerd heeft de volgende prangende vragen:

 • Hoe kan de onderneming op levensvatbare wijze worden voortgezet en hoe ‘koop ik mijn ex-echtgenote uit’.
 • Hoe pakken bij echtscheiding de gevolgen van huwelijkse voorwaarden voor de onderneming en privé uit;
 • Hoe pakken bij echtscheiding de vermogensrechtelijke gevolgen uit als daarover voorafgaand aan het huwelijk en tijdens het huwelijk niets is geregeld;
 • Hoe wordt het  (gezamenlijk) opgebouwde vermogen verdeeld?
 • Er zijn wel huwelijkse voorwaarden opgesteld maar de daarin genoemde jaarlijkse verdeling van gezamenlijke vermogensbestanddelen heeft nooit plaatsgevonden.