Rechtsgebieden: Erfrecht

Het erfrecht is per 1 januari 2004 ingrijpend veranderd. De langst levende echtgenoot of geregistreerd partner is super erfgenaam geworden.

Bij veel erfrechtelijke kwesties is tegenwoordig een advocaat erfrecht betrokken. Dat kunnen vragen of geschillen zijn betreffende de uitleg van een testament, de wettelijke verdeling of de rol van de executeur. Maar ook de positie van de langstlevende echtgenoot of (stief)kinderen, onterving en legitieme portie. Deze onderwerpen gaan vaak gepaard met emoties en kunnen aanleiding zijn voor ingewikkelde conflicten. Met begrip voor de emotionele kant van de zaak maar met een zakelijke aanpak staan de specialisten van ons kantoor u graag bij in erfrechtelijke zaken.

Advocaten in dit gebied