Rechtsgebieden: Opvolging en onderneming

Opvolging in de onderneming is een ingewikkeld proces, waarbij fiscaliteit en juridische vraagstukken hand in hand gaan.

In samenspraak met uw of een door ons in te schakelen accountant dragen we zorg voor juridisch en fiscaal sluitende overeenkomsten.