Rechtsgebieden: Huurrecht

Uw huurder betaalt de huur niet op tijd, uw verhuurder houdt zich niet aan de opzegtermijn, de huurder van uw bedrijfsruimte maakt zich schuldig aan oneigenlijk gebruik.

Een particulier kan zowel als verhuurder als huurder bij een huurovereenkomst worden betrokken

Verhuurder:

Een verhuurder kan worden geconfronteerd met een huurder die huurachterstanden laat ontstaan, de huur niet op tijd betaald, die overlast veroorzaakt, zonder toestemming van de verhuurder een andere persoon het huurgenot van de woning verschaft.

Deze gedragingen kunnen de aanleiding zijn voor de verhuurder om de huurovereenkomst met deze huurder te beëindigen. Als er met de huurder geen overeenstemming wordt bereikt dan kunnen wij u bijstaan  in een procedure bij de Rechtbank sector kanton waarbij ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van de gehuurde woning/kamer wordt gevorderd.

Wij zijn tevens gespecialiseerd in het  opstellen en/of wijzigen van (tijdelijke) huurovereenkomsten van woonruimte, kamer, onderhuur. Wij kunnen u adviseren over allerlei andere vragen die bij een huurovereenkomst spelen zoals aanpassing van de huurprijs, opzegging van de huurovereenkomst, incassoprocedures.

Huurder:

Een huurder kan worden geconfronteerd vragen doe gaan over gebreken aan de woning, burenoverlast, te hoge huurprijs, achterstallig onderhoud in combinatie met de vraag of maandelijks een bedrag op de te betalen huurprijs mag worden ingehouden,  aanvullende eisen van de verhuurder, vordering tot beëindiging van de huurovereenkomst door de verhuurder, mede-huurderschap van de echtgenoot/partner van de huurder, de verhuurder heeft de woning verkocht en heeft dit gevolgen voor de huurovereenkomst.   

Voor een antwoord op deze vragen kunt u bij ons altijd terecht. Wij staan u tevens bij in gerechtelijke procedures waarbij sprake is van een huurgeschil met uw verhuurder. U bent bijvoorbeeld gedagvaard om dat er volgens de verhuurder sprake betalingsachterstanden of dat u overlast veroorzaakt. U bent het daar absoluut niet mee eens. Uw standpunt zal gemotiveerd en op heldere wijze kenbaar moeten worden gemaakt aan de kantonrechter.

Met bovengenoemde situaties kunt uw als verhuurder of huurder worden geconfronteerd. Wij kunnen u daarbij gedegen bijstaan. De bijstand van ons kantoor bestaat uit adviseren en waar nodig procederen.