Rechtsgebieden: Goederenrecht

Eigendom van onroerende zaken kent vele juridische facetten. Zo kunnen anderen gebruiksrechten hebben op onroerende zaken, zoals een recht van overpad of het recht leidingen door de grond te leggen.

Een onroerende zaak kan u geld verschaffen door het te verkopen, maar ook door dit in hypotheek te geven voor een lening. Schuldeisers kunnen beslag leggen op onroerende zaken, als er niet betaald wordt. Onroerende zaken worden gebouwd en verbouwd, verhuurd en onteigend. Bij geschillen gaat het vaak om aanzienlijke belangen, waarbij inschakeling van een ter zake kundige advocaat een goede keuze is.

Advocaten in dit gebied