Rechtsgebieden: Onteigeningsrecht

Het eigendomsrecht is goed beschermd, in Europese en nationale regelgeving. De overheid kan in bepaalde gevallen overgaan tot onteigening, als dat in het publiek belang is.

Onteigening is nogal eens aan de orde bij het realiseren van infrastructurele werkzaamheden. Het onteigeningsrecht kent een ingewikkelde methodiek voor de berekening van uw schade, welke in principe ruimhartig vergoed behoort te worden.

Een bijzondere vorm is de herinrichting van landbouwgebieden. Herinrichting is een langdurig proces, waarbij een gedwongen grondruil moet leiden tot betere verkaveling van landbouwgronden.